产品目录 产品目录 产品目录
γ-L-谷氨酰-β-萘酰胺详细情况 产品详细 14525-44-1 γ-L-谷氨酰-β-萘酰胺

γ-L-谷氨酰-β-萘酰胺

γ-L-Glutamyl-β-naphthylamide

CAS: 14525-44-1

产品编号 PA0203 γ-L-谷氨酰-β-萘酰胺
收藏
中文名 γ-L-谷氨酰-β-萘酰胺
英文名 γ-L-Glutamyl-β-naphthylamide
别名 γ-L-谷氨酰-2-萘酰胺;N-(L-谷氨酰基)-β-萘胺;L-谷氨酰-2-萘胺;N-(L-谷氨酰基)-β-萘胺;γ-L-谷氨酰-β-萘酰胺
分子式 γ-L-Glutamyl-2-naphthylamide;N-(r-L-Glutamyl)-2-naphthylamide;L-Glutamyl-2-naphthylamide;L-Glutamic acid-5-(2-naphthylamide);L-2-Amino-N-2-naphthylglutaramic acid
品牌 pureonebio
货号
性状
化合物种类
纯度 BR,98%
规格 100毫克,1克
价格 即时询价  电话:021-50278061; 手机:13918121885
详细情况: 上海纯优生物现货供应γ-L-谷氨酰-β-萘酰胺,英文名称γ-L-Glutamyl-β-naphthylamide。
【英文名称】γ-L-Glutamyl-β-naphthylamide;γ-L-Glutamyl-2-naphthylamide;N-(r-L-Glutamyl)-2-naphthylamide;L-Glutamyl-2-naphthylamide;L-Glutamic acid-5-(2-naphthylamide);L-2-Amino-N-2-naphthylglutaramic acid其他名称:γ-L-谷氨酰-2-萘酰胺;N-(L-谷氨酰基)-β-萘胺;L-谷氨酰-2-萘胺;N-(L-谷氨酰基)-β-萘胺;γ-L-谷氨酰-β-萘酰胺
【CAS号】14525-44-1
C15H16N2O3=272.31
【级别】BR
【含量】≥98.0%层析试验:合格性状(以下信息仅供参考):白色或类白色结晶粉末或浅土黄色结晶。湿品在空气中易变红色。溶于热水(易被水解),微溶于乙醇和乙醚
【产品用途】本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)γ-谷氨酰转肽酶的底物;蛋白水解酶的组织化学底物。
【保存条件】2~8℃,避光

最后更新:2019-04-28